Strona główna > Informacje i porady >Budownictwo energooszczędne

Budownictwo energooszczędne

W ostatnich latach budownictwo energooszczędne zyskuje coraz większą popularność i zainteresowanie wśród nabywców nowych domów i mieszkań. Stanowi odpowiedź technologiczną na ciągły wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej. Jest też budownictwem bardziej przyjaznym dla środowiska i człowieka niż tradycyjne budownictwo.

Domy energooszczędne pod Warszawą

Wielu klientów obecnie poszukuje domów energooszczędnych pod Warszawą. Dom energooszczędny to dom, w którym straty energii zostają ograniczone do minimum. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podczas budowy energooszczędnych technologii i odpowiednich materiałów. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej, którą można uzyskać poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz nowoczesnych systemów wentylacji.

Projektując domy energooszczędne bierze się pod uwagę:

  • bryłę budynku
  • usytuowanie budynku względem stron świata
  • rozmieszczenie pomieszczeń względem stron świata
  • izolacyjność cieplną przegród budynku
  • odpowiednią wentylację i system grzewczy
  • energię odnawialną

Architektura budynku i usytuowanie względem stron świata

budownictwo energooszczędneW budownictwie energooszczędnym bardzo dużą rolę odgrywa architektura samego budynku. Przede wszystkim budynek powinien charakteryzować się prostą formą i mieć możliwie jak najbardziej płaski dach. Dzięki temu ograniczone zostanie powstawanie mostków termicznych, czyli niedoskonałości w izolacji bądź konstrukcji samego budynku, przez które ucieka ciepło i zdarza się, że ściany wilgotnieją i pleśnieją. Ważnym czynnikiem jest także usytuowanie budynku względem stron świata. Najwięcej ciepła dotrze do środka domu przez okna od strony południowej. Warto wykorzystać promienie słoneczne i zaprojektować budynek tak, żeby promienie słoneczne jak najdłużej padały na największą możliwą powierzchnię domu. Duże pomieszczenia również powinny zostać zaprojektowane od strony południowej.

Izolacyjność cieplna przegród budynku

Ważnym elementem jest zapewnienie izolacyjności cieplnej przegród budynku. Do budowy należy wykorzystać materiały wysokiej jakości. Dzięki temu zostanie zapewniona bardzo dobra izolacyjność ścian, pozwalająca na ochronę przed utratą ciepła. Przy wyborze materiałów należy wziąć pod uwagę współczynnik przenikania ciepła, który określa ubytki ciepła. Im niższa wartość współczynnika, tym mniejszy ubytek ciepła. Wartość współczynnika powinna wynosić poniżej 0,20 W/m2K, a idealnie gdyby nie przekroczyła 0,15 W/m2K.

Wentylacja i system grzewczy

Istotny jest także wybór odpowiedniej wentylacji oraz systemu grzewczego budynku. Zastosowanie w domu rekuperacji pozwala na odzyskiwanie ciepła z wentylacji. Można również wykorzystać ciepło z gruntu. Gruntowy wymiennik ciepła pozwala wstępnie ogrzać wprowadzane do budynku powietrze zimą, a latem je ochłodzić.

Energia odnawialna

W budownictwie energooszczędnym coraz częściej wykorzystywane są źródła energii odnawialnej. Najczęściej stosowane są kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe.

Zobacz naszą najnowszą inwestycję

Drugi etap Osiedla Magenta jest przedłużeniem etapu pierwszego. Osiedle składa się z 16 domów w zabudowie szeregowej połączonych w ciągi liczące cztery domy, w sumie 32 mieszkania.